Microsoft Excel > Aprēķini tabulās > Vārda piešķiršana šūnai vai šūnu grupai > Vārdu definēšana šūnu apgabalam, izmantojot tabulā esošus datus
 

Vārdu definēšana šūnu apgabalam, izmantojot tabulā esošus datus

Šūnām var automātiski piešķirt vārdus, balstoties uz tabulā esošajiem datiem. Lai izmantotu šo paņēmienu, definējamajiem vārdiem jāatrodas kādā no blakus rindām vai kolonnām.

Piemērs. Dota dabula:

Lai definētu šūnu apgabalam vārdus, izmantojot tabulā esošo tekstu:

Pēc komandas izpildes iegūtie šūnu apgabalu vārdi redzami attēlā pa labi (vārds Maksimāli tika piešķirts jau iepriekš).

Kā redzams tabulā, ja teksts, kurš izmantots šūnu apgabala vārdu veidošanai nesākas ar burtu un/vai satur atstarpes, tad nosaukumos tiek ievietots simbols (_). Kolonnas nosaukums % vārda veidošanai nav izmantots, un šīs kolonnas šūnu apgabalam nav vārda.