Microsoft Excel > Aprēķini tabulās > Vārda piešķiršana šūnai vai šūnu grupai > Pārvietošanās pa darba burtnīcu, izmantojot šūnu vārdus
 

Pārvietošanās pa darba burtnīcu, izmantojot šūnu vārdus

Izmantojot izveidotos vārdus, var vienkārši pārvietoties pa lapu. Lai iegūtu darba burtnīcas vārdu sarakstu, noklikšķina uz bultiņas, kas atrodas pa labi no šūnas adreses lodziņa, un izvēlas nepieciešamo šūnas vai apgabala vārdu. Izvēlētā šūna vai šūnu apgabals tiek iezīmēts.

15. vingrinājums