Microsoft Excel > Aprēķini tabulās > Vārda piešķiršana šūnai vai šūnu grupai > Šūnu un šūnu apgabalu adrešu izmantošana formulās
 

Šūnu un šūnu apgabalu adrešu izmantošana formulās

Šūnu un šūnu apgabalu vārdus izmanto tāpat kā šūnu vai apgabalu adreses.

Piemērs

Šūnā C8 vidējās vērtības aprēķināšanai formulas = AVERAGE(C4:C7) vietā var izmantot formulu =AVERAGE(_1._uzd.), kur _1._uzd. ir šūnu apgabalam C4:C7 piešķirtais vārds. Šūnu vārdus ērti izmantot tad, ja kopējamā formula satur šūnu, kurai jālieto absolūtā adrese. Tā piemērā redzamajai procentu (%) aprēķināšanai var lietot vienu un to pašu formulu.

Funkciju dialoga logos šūnu vai apgabalu vārdus no saraksta izvēlēties nav iespējams, jo formulu veidošanas laikā tajā ir redzami funkciju nosaukumi. Ja vēlas izmantot šūnu vārdus, tad tie jāievada no tastatūras.