Microsoft Excel > Tabulas noformēšana
 

TABULAS NOFORMĒŠANA

Rakstzīmju izskata maiņa
Datu novietojuma maiņa šūnā 16.vingr. 17.vingr. 18.vingr. 19.vingr.
Šūnas vizuālā noformējuma maiņa
Datu formāti 20.vingr.
Tabulas standartnoformējumi
Noformējuma dublēšana
Noformējuma atcelšana 21.vingr. 22.vingr. 23.vingr. 24.vingr.