Microsoft Excel > Tabulas noformēšana > Rakstzīmju izskata maiņa > Rakstzīmju izskata maiņa, izmantojot formatēšanas rīku joslu
 

Rakstzīmju izskata maiņa, izmantojot formatēšanas rīku joslu

Rakstzīmju fonta maiņa
Rakstzīmju lieluma maiņa
Teksta rakstības stila maiņa
Rakstzīmju krāsas maiņa