Microsoft Excel > Tabulas noformēšana > Rakstzīmju izskata maiņa > Rakstzīmju izskata maiņa, izmantojot formatēšanas rīku joslu > Rakstzīmju fonta maiņa
 

Rakstzīmju fonta maiņa

Lai mainītu rakstzīmju fontu: