Microsoft Excel > Tabulas noformēšana > Rakstzīmju izskata maiņa > Rakstzīmju izskata maiņa, izmantojot formatēšanas rīku joslu > Rakstzīmju lieluma maiņa
 

Rakstzīmju lieluma maiņa

Lai mainītu rakstzīmju lielumu:

Iezīmētajā šūnu apgabalā teksta lielumu var mainīt, ierakstot lodziņā (Font Size) nepieciešamo lielumu un nospiežot taustiņu .