Microsoft Excel > Tabulas noformēšana > Rakstzīmju izskata maiņa > Rakstzīmju izskata maiņa, izmantojot formatēšanas rīku joslu > Teksta rakstības stila maiņa
 

Teksta rakstības stila maiņa

Uz teksta stilu attiecas formatēšanas rindas trīs pogas, bet, lai tās lietotu, vispirms jāizvēlas šūna vai jāiezīmē apgabals, tad noklikšķina uz attiecīgās pogas:

Šīs pogas var lietot katru atsevišķi, kā arī kopā (t. i., iezīmētais teksts var būt gan izcelts, gan kursīvā, gan pasvītrots). Tās darbojas līdzīgi slēdžiem ( ja kāda no šīm pogām ir ieslēgta, tad, to nospiežot otrreiz, tās darbību atceļ.

Katrai no šīm pogām ir piekārtotas taustiņu kombinācijas:

(Bold) +
(Italic) +
(Underline) +