Microsoft Excel > Tabulas noformēšana > Rakstzīmju izskata maiņa > Rakstzīmju izskata maiņa, izmantojot formatēšanas rīku joslu > Rakstzīmju krāsas maiņa
 

Rakstzīmju krāsas maiņa

Jaunā darba burtnīcā ievadītie dati tiek attēloti melnā krāsā. Lai mainītu rakstzīmju krāsu: