Microsoft Excel > Tabulas noformēšana > Rakstzīmju izskata maiņa > Rakstzīmju noformēšana šūnas daļai
 

Rakstzīmju noformēšana šūnas daļai

Iepriekš aprakstītos rakstzīmju noformējumus bieži vien nepieciešams lietot kādas šūnas daļai. Lai noformētu šūnas daļu:

Piemēram, lai uzrakstītu mērvienību m2:

Lai šo efektu lietotu laika ievadam, piemēram, - 1500 , tad skaitli 1500 ievada kā tekstu, t.i., '1500 vai ="1500" (sk. Tekstuālās informācijas ievads).