Microsoft Excel > Tabulas noformēšana > Šūnas vizuālā noformējuma maiņa > Šūnas robežlīniju veidošana
 

Šūnas robežlīniju veidošana

Tabulu veidojošās sākotnējās robežlīnijas ir tikai palīglīnijas (gridlines), kuras palīdz orientēties tabulā, bet, lai tabula būtu pārskatāmāka, palīglīnijas var pārveidot noteiktas formas līnijās.

Robežlīniju veidošana, izmantojot dialoga logu Format Cells

Robežlīniju veidošana, izmantojot pogu Borders