Microsoft Excel > Tabulas noformēšana > Šūnas vizuālā noformējuma maiņa > Šūnas robežlīniju veidošana > Robežlīniju veidošana, izmantojot dialoga logu Format / Cells
 

Robežlīniju veidošana, izmantojot dialoga logu Format Cells

Lai norādītu robežlīnijas:

Sadaļā Border, ja nepieciešams, var precizēt robežlīniju novietojumu un formu:

Nākamajā piemērā parādīts, kā izvēlētajai 3. rindai tiek izveidots atšķirīgs augšējās un apakšējās līnijas noformējums.