Microsoft Excel > Tabulas noformēšana > Šūnas vizuālā noformējuma maiņa > Šūnas robežlīniju veidošana > Robežlīniju veidošana, izmantojot pogu Borders
 

Robežlīniju veidošana, izmantojot pogu Borders

Dažiem tabulu robežlīniju veidiem ir izveidotas pogas, kuras ir apvienotas formatēšanas rīku joslas pogas (Borders) komandkartē. Lai šūnām izveidotu robežlīnijas:

Uz pogas ir stilistiski attēlots, kādā veidā tiks novilkta robežlīnija iezīmētajām šūnām. Poga (Borders) sastāv no divām daļām - ar klikšķi pogas kreisajā pusē tiks lietots attēlotais robežlīniju veids, bet labajā - atvērsies saraksts ar citiem robežlīniju vilkšanas veidiem.

Iezīmētā apgabala šūnām noņem robežlīnijas

   
   

Iezīmētajām šūnām robežlīnijas tiks vilktas atbilstoši pogā redzamajam (punktotās līnijas ir shematiski attēlotas palīglīnijas)

Sagrafē visu iezīmēto apgabalu

 

Ierāmē iezīmēto apgabalu ar plānāku vai biezāku līniju