Microsoft Excel > Tabulas noformēšana > Datu formāti > Datu formātu kategorijas
 

Datu formātu kategorijas

MS Excel formāti ir apvienoti grupās jeb kategorijās. Formātu kategoriju sarakstu var redzēt komandas Format / Cells lapiņā Number.

 

Decimālskaitļa formāts
Valūtas formāti
Procentu formāts
Datuma formāts
Laika formāts
Parastās daļas formāts
Scientific formāts
Teksta formāts
Lietotāja izveidotie formāti 20. vingr.