Microsoft Excel > Tabulas noformēšana > Datu formāti > Datu formātu kategorijas > Decimālskaitļa formāts
 

Decimālskaitļa formāts

Lai skaitļiem piešķirtu decimālskaitļu formātu:

Ja nepieciešams mainīt tikai zīmju skaitu aiz komata, var izmantot pogas:

Decimālskaitļu formāta piešķiršanai var izmantot arī pogu (Comma Style):

Iezīmētajās šūnās esošie skaitļi tiek noapaļoti līdz divām zīmēm aiz komata, vienlaikus tā veselo daļu grupējot pa trim, skaitot pa kreisi no komata.