Microsoft Excel > Tabulas noformēšana > Datu formāti > Datu formātu kategorijas > Valūtas formāti
 

Valūtas formāti

Lai skaitļiem piešķirtu valūtas formātu:

Valūtas formātu var izvēlēties arī ar pogu (Currency). Ar pogu piešķirtā noformējuma formāta parametrus nosaka Control Panel dialoga loga Regional Settings lapiņas Currency vērtības. Arī pogai var būt divas atšķirīgas ikonas vai .

Lai skaitlim lietotu noklusēto valūtas formātu:

Formāts Accounting ir Currency veida formāts, kurš valūtas apzīmējumu novieto šūnas kreisajā malā, bet skaitļus - labajā.