Microsoft Excel > Tabulas noformēšana > Datu formāti > Datu formātu kategorijas > Procentu formāts
 

Procentu formāts

Skaitlis, kurš noformēts procentu stilā, tiek pareizināts ar 100 un tam galā tiek pievienota % zīme. Piemēram, skaitli 0,1234 noformējot procentu formātā, nenorādot zīmju skaitu aiz komata, iegūst 12%.

Lai skaitļiem piešķirtu procentu formātu:

Izmantojot pogu (Percentage Style), skaitli var pārveidot tikai veselos procentos:

Decimāldaļas pievienošanai var izmantot pogu (Increase Decimal).