Microsoft Excel > Tabulas noformēšana > Datu formāti > Datu formātu kategorijas > Datuma formāts
 

Datuma formāts

Parasti datumu ievada formā GGGG.MM.DD, bet ikdienā lieto dažādus datuma pieraksta veidus. Lai mainītu datuma formātu: