Microsoft Excel > Tabulas noformēšana > Datu formāti > Datu formātu kategorijas > Laika formāts
 

Laika formāts

Līdzīgi kā datumu, arī laiku var ievadīt vienā veidā HH:MM:SS (sk. nodaļu Datuma un laika ievads), bet laikam ir vairāki noformējuma veidi: