Microsoft Excel > Tabulas noformēšana > Datu formāti > Datu formātu kategorijas > Lietotāja izveidotie formāti
 

Lietotāja izveidotie formāti

Ja neviens no MS Excel piedāvātajiem formātiem nav piemērots, formātus var veidot arī lietotājs pats, par pamatu izmantojot kādu no kategorijā Custom ievietotajiem formātiem (sk. nodaļu Lietotāja veidotie skaitļu formāti).

20. vingrinājums