Microsoft Excel > Tabulas noformēšana > Tabulas standartnoformējumi
 

Tabulas standartnoformējumi

Lai atvieglotu tabulu noformēšanu, MS Excel piedāvā vairākus tabulu standartnoformējumus.

Lai izvēlētos standartnoformējumu:

Ar pogu Options... dialoga logs AutoFormat tiek papildināts ar sadaļu Formats to apply, kurā tiek atsevišķi piedāvāta iespēja precizēt noformējuma veidu.

Pēc noklusēšanas ņem vērā visus noformējuma veidus, bet no tiem var atteikties, ieklikšķinot attiecīgajā izvēles rūtiņā. Ja atzīmēta izvēles rūtiņa: