Microsoft Excel > Datu virkņu veidošana
 

DATU VIRKŅU VEIDOŠANA

Reizēm tabulās nākas izmantot secīgas datu virknes (piemēram, skaitļu, mēnešu, datumu u. tml. nosaukumus pēc kārtas). Šādas virknes mēdz dēvēt par datu sērijām.

Datu virkņu veidošana, izmantojot komandas
Pārvilkšanas paņēmiens 25. vingr.
Datu virkņu veidošanas demonstrācija