Microsoft Excel > Datu virkņu veidošana > Pārvilkšanas paņēmiens > Šūnas satura atkārtošana
 

Šūnas satura atkārtošana

Ja nepieciešams šūnas saturu atkārtot, tad velk aiz šūnas jutīgā punkta (neturot nevienu no taustiņiem) pār šūnām, kur atradīsies atkārtojamā informācija.