Microsoft Excel > Diagrammu veidošana
 

DIAGRAMMU VEIDOŠANA

Lai cik pārdomāti ir izveidota un noformēta tabula, tomēr viena ilustrācija var izteikt daudz vairāk nekā tūkstotis savirknētu un precīzi izskaitļotu ciparu.

Lai izveidotu diagrammu:

Diagrammas veidošanas logs Chart Wizard sastāv no četriem dialogu logiem jeb soļiem (step). Lai varētu noteikt, kurš no diagrammas veidošanas logiem ir atvērts, loga visraksta joslā redzams tā numurs. Jebkurā no soļiem diagrammas veidošanu var pabeigt (poga Finish), pārtraukt (poga Cancel), atgriezties iepriekšējā solī (poga Back) vai pāriet pie nākamā soļa (poga Next).

Diagrammas veida izvēle (1. solis)
Datu avots (2. solis)
Diagrammas parametri (3. solis)
Diagrammas atrašanās vietas izvēle (4. solis)
Diagrammas rīku josla
Diagrammas pārvietošana darba lapā
Diagrammas izmēra maiņa darba lapā
Diagrammas noformēšana
Diagrammas veida maiņa
Datu pievienošana diagrammai
Datu sēriju izmešana no diagrammas
Selektīva datu attēlošana
Diagrammas saturiskā izskata organizēšana
Funkciju grafiku konstruēšana 26. vingr.