Microsoft Excel > Diagrammu veidošana > Datu avots (2. solis)
 

Datu avots (2. solis)

Šajā solī norāda konkrētus parametrus par datu avotu, t. i., tabulu, no kuras dati tiek ņemti diagrammas veidošanai. Dialoga logā ir divas lapiņas - Data Range un Series.

Lapiņas Data Range laukā Data range: redzama diagrammā attēlojamā tabulas apgabala adrese, t. i., sākotnēji iezīmētā apgabala adrese.

Lodziņā Series in: izvēlas, kādā veidā izvietot attēlojamos datus - rindās vai kolonnās.

Tā kā nepieciešams attēlot skolēnu skaitu klasēs pa gadiem, tad izvēlas datus kolonnās.

Ja parauga lodziņā redzamajā paraugā diagrammas dati nav attēloti pareizi, tad lapiņā Series nepieciešams veikt datu precizēšanu (sk. Diagrammas saturiskā izskata organizēšana).

Kad nepieciešamās izvēles veiktas, ar pogu Next pāriet uz nākamo soli.