Microsoft Excel > Diagrammu veidošana > Diagrammas parametri (3. solis) > Lapiņa Titles
 

Lapiņa Titles

Lapiņā Titles var ievadīt diagrammas un diagrammas asu virsrakstus. Diagrammā šie virsraksti tiek ievietoti teksta rāmjos, kuru atrašanās vietu vēlāk var arī mainīt.

Ievadītie virsraksti redzami parauga lodziņā. Aktīvo virsrakstu tekstlodziņu skaits ir atkarīgs no izvēlētā diagrammas tipa.