Microsoft Excel > Diagrammu veidošana > Diagrammas parametri (3. solis) > Lapiņa Axes
 

Lapiņa Axes

Lapiņā Axes var atzīmēt, kuras no diagrammas asīm rādīt.

Dažas diagrammas izskatās labāk bez asīm, tāpēc, ja kādu no asīm nevēlas, tad neatzīmē atbilstošo izvēles rūtiņu. Ja kādu no asīm nolemj nerādīt, diagrammā nebūs redzamas arī pie asīm attēlojamās vērtības.

Ja diagrammas veidošanas pirmajā solī izvēlēts "picas veida" vai gredzenveida diagrammas tips, tad šajā diagrammas veidošanas solī lapiņas Axes nav.