Microsoft Excel > Diagrammu veidošana > Diagrammas parametri (3. solis) > Lapiņa Legend
 

Lapiņa Legend

Lapiņā Legend izvēlas, vai rādīt paskaidrojošo rāmīti - leģendu. Sadaļā Placement norāda leģendas atrašanās vietu. Neatkarīgi no norādītās leģendas atrašanās vietas, leģendu diagrammā iespējams pārvietot.

Leģendu parasti izmanto diagrammās, kurās ir attēlotas vairākas datu sērijas.