Microsoft Excel > Diagrammu veidošana > Diagrammas parametri (3. solis) > Lapiņa Data Table
 

Lapiņa Data Table

Atkarībā no izvēlētā diagrammas tipa, MS Excel ļauj diagrammā pievienot attēlojamo datu tabulu. Lai pievienotu datu tabulu, jāatzīmē izvēles rūtiņa Show data table.

Tā kā skaitliskās vērtības diagrammā var parādīt ar uzrakstu (data labels) palīdzību, tad tabulas pievienošanas iespēju izmanto samērā reti.