Microsoft Excel > Diagrammu veidošana > Diagrammas atrašanās vietas izvēle (4. solis)
 

Diagrammas atrašanās vietas izvēle (4. solis)

MS Excel izveidoto diagrammu var ievietot:

Nospiežot pogu Finish, tiek izveidota diagramma.

Ja diagrammas veidošanas laikā kādā no soļiem ir aizmirsies norādīt kādu no elementiem vai tā parametriem, to ir iespējams izdarīt arī jau izveidotā diagrammā, izmantojot: