Microsoft Excel > Diagrammu veidošana > Diagrammas rīku josla
 

Diagrammas rīku josla

Izveidojot diagrammu, tiek atvērtas pogas, kas paredzētas diagrammas rediģēšanai.

Ja pēc diagrammas izveidošanas diagrammas rīku josla nav redzama, to var pievienot, komandas View / Toolbars sarakstā izvēloties Chart (sk. pielikumu Papildu rīku joslas).