Microsoft Excel > Diagrammu veidošana > Diagrammas izmēra maiņa darba lapā
 

Diagrammas izmēra maiņa darba lapā

Diagrammu ietver rāmītis, kura stūros un malu viduspunktos atrodas melni kvadrātiņi (ja šis rāmītis nav redzams, tad uzklikšķina uz diagrammas), kas paredzēti diagrammas izmēra maiņai.

Līdzīgi kā zīmētajiem objektiem, ar melnajiem kvadrātiņiem taisnstūra virsotnēs attēla izmēru maina proporcionāli visai diagrammai, bet taisnstūra viduspunktos diagrammu saspiež vai izstiepj attiecīgi izvēlētajam kvadrātiņam horizontālā vai vertikālā virzienā.

Lai mainītu diagrammas izmēru:

Diagrammas izmēri un novietojums var mainīties, pārvietojot šūnas, virs kurām atrodas diagramma, vai mainot kolonnu platumus. Šādu mainīšanos var atcelt dialoga loga Format Chart Area lapiņas Properties sadaļā Object Properties.

Dialoga logu Format Chart Area var atvērt:

Mainot diagrammas izmērus, proporcionāli mainās arī diagrammā esošo rakstzīmju lielums. Lai, mainot diagrammas izmērus, rakstzīmju lielums nemainītos, dialoga loga Format Chart Area lapiņas Font izvēles rūtiņai Auto scale ir jābūt tukšai.