Microsoft Excel > Diagrammu veidošana > Diagrammas noformēšana
 

Diagrammas noformēšana

Diagramma sastāv no atsevišķiem objektiem. Katra objekta noformējumu var mainīt dialoga logā Format abc, kur abc vietā redzams izvēlētā objekta nosaukums, piemēram, diagrammas virsraksta noformēšanu var veikt dialoga logā Format Chart Title. Lai uzzinātu diagrammas objekta nosaukumu, uz tā novieto peles rādītāju.

Jebkura diagrammas objekta noformēšanas dialoga logu var atvērt vairākos veidos:

Noformēšanas dialoga loga lapiņu skaits un saturs ir atkarīgs no izvēlētā objekta un diagrammas veida.

Diagrammas laukuma noformēšana
Diagrammas fona noformēšana
Diagrammas asu noformējums
Palīglīniju (Gridlines) noformējums
Diagrammā esošo virsrakstu noformēšana
Datu uzrakstu noformēšana
Datu sēriju noformēšana
Citas noformēšanas iespējas
Diagrammas noformēšanas demonstrācija