Microsoft Excel > Diagrammu veidošana > Diagrammas noformēšana > Diagrammas laukuma noformēšana
 

Diagrammas laukuma noformēšana

Diagrammas apgabals (chart area) ir "tukšais" laukums, kas atrodas diagrammas fonā.

Lapiņa Patterns
Lapiņa Font
Lapiņa Properties