Microsoft Excel > Diagrammu veidošana > Diagrammas noformēšana > Diagrammas laukuma noformēšana > Lapiņa Patterns
 

Lapiņa Patterns

Lapiņas Patterns sadaļā Border var izvēlēties laukuma robežlīniju veidu.

Piemēram:

Sadaļa Area attiecas uz apgabala fona krāsu: