Microsoft Excel > Diagrammu veidošana > Diagrammas noformēšana > Diagrammas laukuma noformēšana > Lapiņa Font
 

Lapiņa Font

Lapiņa Font ir ļoti līdzīga komandas Format / Cells dialoga loga lapiņai Font (sk. šeit). Izvēlētais noformējums attieksies uz visām diagrammā esošajām skaitliskajām vērtībām un tekstu.

Ja ir atzīmēta izvēles rūtiņa Auto scale tad, mainot diagrammas lielumu, automātiski proporcionāli mainīsies diagrammā esošo rakstzīmju lielums.