Microsoft Excel > Diagrammu veidošana > Diagrammas noformēšana > Diagrammas fona noformēšana
 

Diagrammas fona noformēšana

Diagrammas fons (plot area) ir laukums, kas atrodas pašas diagrammas fonā.

Diagrammas fona noformēšanas dialoga loga Format Plot Area vienīgajā lapiņā Patterns ir iespējams mainīt gan fona kontūrlīnijas veidu, gan fona krāsu līdzīgi kā diagrammas laukumam.