Microsoft Excel > Diagrammu veidošana > Diagrammas noformēšana > Diagrammas asu noformējums > Lapiņa Patterns
 

Lapiņa Patterns

Lapiņā Patterns var izvēlēties ass līnijas veidu tāpat kā diagrammas laukuma robežlīnijai (sk. šeit).

Lapiņas labās puses sadaļas attiecas uz skalas iedaļu un attēlojamo vērtību novietojumu.

Iedaļu novietošanas veids uz ass:

Veidi, kā parādīt vērtības pie ass: