Microsoft Excel > Diagrammu veidošana > Diagrammas noformēšana > Diagrammas asu noformējums > Lapiņa Scale
 

Lapiņa Scale

Šajā lapiņā var norādīt skalas iedaļu vērtības. Dialoga loga izskats ir atkarīgs no izvēlētā diagrammas veida.

Ja kādu no skalas vērtībām maina, tad tai pa kreisi esošā izvēles rūtiņa paliek tukša. Ja šo rūtiņu atzīmē, tad attiecīgajam skalas parametram tiek atjaunota tā sākotnējā vērtība.