Microsoft Excel > Diagrammu veidošana > Diagrammas noformēšana > Diagrammas asu noformējums > Lapiņa Number
 

Lapiņa Number

Lapiņā Number var izvēlēties pie ass attēlojamo skaitlisko vērtību formātu (sk. Datu formātu kategorijas).

Ja ir atzīmēta izvēles rūtiņa Linked to source, tad ass mērvienību noformējums ir tāds pats kā tabulā esošajiem datiem. Mainot skaitļa noformējumu tabulā, mainīsies arī mērvienību noformējums pie ass.