Microsoft Excel > Diagrammu veidošana > Diagrammas noformēšana > Palīglīniju (Gridlines) noformējums
 

Palīglīniju (Gridlines) noformējums

Iespējamas četru veidu palīglīnijas (trīsdimensiju diagrammai - sešas). To, kura veida palīglīnijas rādīt, izvēlas diagrammas veidošanas 3. solī vai komandas Chart / Chart Options dialoga loga lapiņā Gridlines.

 

Ja vēlas mainīt palīglīniju biežumu, lapiņā Scale jāmaina attiecīgās ass iedaļu vērtības.

Palīglīniju noformējumu var mainīt lapiņā Patterns.