Microsoft Excel > Diagrammu veidošana > Diagrammas noformēšana > Diagrammā esošo virsrakstu noformēšana
 

Diagrammā esošo virsrakstu noformēšana

Gan diagrammas virsraksts (chart title), gan asu virsraksti (value axis title, category axis title un series axis title), kā arī leģenda (legend) atrodas teksta rāmīšos. Teksta rāmīša kontūrlīnija pēc diagrammas izveidošanas parasti ir redzama tikai leģendai.

Virsrakstiem un leģendai var noformēt:

Ja vēlas atšķirīgi noformēt tikai daļu virsraksta: