Microsoft Excel > Diagrammu veidošana > Diagrammas noformēšana > Datu uzrakstu noformēšana
 

Datu uzrakstu noformēšana

Datu uzraksti (data labels) ir ievietoti teksta rāmīšos, kurus var noformēt tāpat kā virsrakstus. Lapiņā Number iespējams izvēlēties skaitlisko vērtību attēlošanas formātu.

Datu uzrakstus var noformēt, izvēloties: