Microsoft Excel > Diagrammu veidošana > Diagrammas noformēšana > Datu sēriju noformēšana
 

Datu sēriju noformēšana

Datu sēriju noformēšanas dialoga loga saturs ir atkarīgs no izvēlētā diagrammas tipa. Vienlaikus var noformēt visus vienas datu sērijas elementus (Format Data Series) vai arī katru atsevišķi (Format Data Point).

Lapiņa Patterns
Lapiņa Axis
Lapiņa Shape
Lapiņa Data Labels
Lapiņa Series Order
Lapiņa Options
Lapiņa Patterns

Lapiņā Patterns var izvēlēties datu sērijas līnijas un laukuma veidu un krāsu (sk. arī šeit). Ja dati ir izvietoti stabiņos, tad to noformēšanai var izmantot attēlus:

Lapiņa Axis

Lapiņā Axis var izvēlēties, kuras no asīm rādīt: Primary Axis - Y asi diagrammas fona (plot area) kreisajā malā, Secondary Axis - otru Y asi diagrammas fona labajā pusē.

Atpakaļ uz sākumu

 

Lapiņa Shape

Lapiņā Shape 3-D diagrammai stabiņam var izvēlēties citu formu, piemēram, cilindra.

Atpakaļ uz sākumu

 

Lapiņa Data Labels

Lapiņā Data Labels var izvēlēties datu uzrakstu veidu (sk. šeit).

Atpakaļ uz sākumu

 

Lapiņa Series Order

Lapiņā Series Order var mainīt attēlojamo datu sēriju secību.

Atpakaļ uz sākumu

 

Lapiņa Options

Lapiņas Options saturs ir atkarīgs no izvēlētā diagrammas tipa. Piemēram, stabiņu diagrammās tajā var mainīt attālumus starp kategorijām (lodziņš Gap Width) vai datu sēriju pārklāšanos (lodziņš Overlap), bet riņķa diagrammā - pagriezt diagrammu par noteiktu leņķi (lodziņš Angle of first slice).

Atpakaļ uz sākumu