Microsoft Excel > Diagrammu veidošana > Diagrammas noformēšana > Citas noformēšanas iespējas
 

Citas noformēšanas iespējas

Diagrammas fonam un leģendai, tāpat kā diagrammas laukumam (sk. par izmēra maiņu), ir iespējams mainīt laukuma lielumu.

Virsrakstus, leģendu un datu uzrakstus diagrammas laukuma ietvaros var pārvietot.

Diagrammas elementu, kuri satur tekstu vai skaitļus, noformēšanai var izmantot standartrīku joslas pogas. Ar to palīdzību var mainīt fontu, stilu, krāsu, rakstzīmju lielumu, skaitļu formātu.

Diagrammas elementu laukuma aizpildīšanai var izmantot standartrīku joslas pogu Fill Color. Elementiem, kuri sastāv tikai no līnijas, piemēram, asīm vai palīglīnijām, ar šo pogu nomaina līniju krāsu.