Microsoft Excel > Diagrammu veidošana > Diagrammas veida maiņa
 

Diagrammas veida maiņa

Diagrammas veidu var mainīt arī izveidotai diagrammai. To var veikt vairākos veidos:

Ja dialoga loga Chart Type sadaļā Options ir atzīmēta izvēles rūtiņa Default formatting, tad tiek atceltas visas iepriekš veiktās noformējuma maiņas un atjaunots standartnoformējums.