Microsoft Excel > Diagrammu veidošana > Datu pievienošana diagrammai
 

Datu pievienošana diagrammai

Ja diagrammai jāpievieno jauni dati, to var izdarīt vairākos veidos.

Datu pievienošana, izmantojot peli
Datu pievienošana ar komandu