Microsoft Excel > Diagrammu veidošana > Datu pievienošana diagrammai > Datu pievienošana, izmantojot peli
 

Datu pievienošana, izmantojot peli

Ja diagramma atrodas blakus tabulai, tad ērtāk datus diagrammā pievienot ar peli: