Microsoft Excel > Diagrammu veidošana > Datu pievienošana diagrammai > Datu pievienošana ar komandu
 

Datu pievienošana ar komandu

Jaunas datu sērijas diagrammai var arī pievienot, izmantojot komandu Chart / Add Data: