Microsoft Excel > Diagrammu veidošana > Datu sēriju izmešana no diagrammas
 

Datu sēriju izmešana no diagrammas

Datu sēriju no diagrammas var izmest vairākos veidos: